Skapa förtroende i en relation

Posted in :

Admin

De flesta människor har ingen aning om hur man skapar förtroende. Förtroende är ett ombytligt ämne. Det kan vinnas eller förloras på ett ögonblick. För att vara en bra ledare måste du arbeta länge och hårt för att utveckla de egenskaper och vanor som tjänar förtroende, bygger förtroende och i slutändan upprätthåller det förtroendet under en viss tid. Det finns många teorier om hur detta kan åstadkommas. Men du måste själv bestämma hur du vill. Att etablera förtroende i en relation är avgörande för framgång som ledare.

Mycket betoning har lagts på att bygga en stam. Du måste få kontakt med de människor som du gillar eller som gillar dig, eller de som GÖR det du gör. Även om detta kan vara ett effektivt MARKNADSFÖRINGSverktyg, är det inte realistiskt. Du kommer inte att ha i ditt team bara de som gillar dig eller gör det du gör. En sann ledare måste fånga, om inte hjärtat, sinnet hos teamet han eller hon arbetar med. Att tjäna det förtroendet innebär en kritisk långsiktig syn. Här är nycklarna för att vinna ditt teams förtroende.

Få förtroende:

 

 • Ledarskap genom tidig kommunikation
 • Ledarskap genom utbildning
 • Ledarskap genom synlighet
 • Ledarskap genom exempel
 • Ledarskap av Good Change Management
 • Ledarskap av ärlighet
 • Ledarskap av kreativitet
 • Ledarskap genom vision

Nu när du har förtjänat ditt teams förtroende Tillitsbaserat ledarskap måste du bygga vidare på den basen. En klok man sa en gång till mig att om jag ville bygga en massiv karriär så borde jag börja med den största basen. En klok man (Ted Sisk). Så du måste bygga din bas så stor som möjligt. För att göra detta måste du bli erkänd som pålitlig. Pålitlighet kan inte vara ett första intrycksproblem. Det är förtjänat, byggt och underhållet. Därför måste du bygga på den bas du började. Här är de egenskaper som en pålitlig ledare kommer att ha.

 

Bygga förtroende:

 

 • Ledarskap genom öppen kommunikation
 • Ledarskap genom Full Communication
 • Ledarskap genom att uppmuntra kreativitet
 • Ledarskap genom att främja talang
 • Ledarskap genom att tillåta oenighet eller mångfald utan återverkningar
 • Ledarskap genom att upprätthålla integritet
 • Ledarskap genom rättvisa och konsekvens

Att bygga förtroende är bra, att behålla förtroende är bättre. Det betyder att en ledare har integritet och förstår hur man smälter ihop teamet med nåd och han/hon förstår att talang kan vara rå och måste vårdas. Nu måste han/hon överbrygga klyftan för att skapa ett äkta band genom långsiktigt förtroendeupprätthållande. Han/hon måste belöna beteenden som främjar en förtroendemiljö i laget. Här är egenskaperna för att behålla förtroendet på lång sikt.

 

Att behålla förtroende:

 

 • Ledarskap genom att belöna värde
 • Ledarskap av Grace
 • Ledarskap genom att göra vad du säger
 • Ledarskap genom att belöna förtroendebeteende
 • Ledarskap genom att skapa konsekvenser

Det slutliga målet är att du kan tjäna, bygga upp och behålla förtroendet hos dem du leder. En ledare kan inte vara närsynt, utan måste ha närsynthet. De kan inte fokusera så mycket på ett husdjursprojekt att de tappar platsen för det övergripande laget. Förtroende för ledarskap byggs genom att kunna se helheten, men genom att kunna fokusera på teamet man pratar med för tillfället. Att lära sig dessa punkter kommer att göra dig till en mästare på att etablera en förtroenderelation. Det hjälper dig också att respektera förtroende. Det kommer också att hjälpa dig att lita på andra.

 

Börja idag med att bygga förtroende hos dem runt omkring dig. Även om den här chatten fokuserar på affärer kan de underliggande principerna tillämpas i vilken ledarposition som helst. Jag litar på att du kommer att tycka att detta är användbart i din karriär, hem, kyrka, militär eller rolig tid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.